Om Kolmården

De som inte bor i norra Östergötland eller södra Södermanland förknippar framför allt Kolmården med norra Europas största djurpark, som bland annat innehåller ett delfinarium och en safaripark. Men de som bor i närheten vet att området erbjuder betydligt mer än så.

Men vi tar det från början. Vad är Kolmården? Och vad betyder namnet? Det är inte en mård som värmer sitt gryt genom att elda kol, det kan vi säga direkt.

Kolmården är ett skogsområde som till största delen ligger i Norrköpings kommun, alltså i Östergötland. En bit av skogen ligger i Södermanland, och en liten bit i öster når in i Närke. Namnet kommer troligen av det faktum att skogen, som innehåller bergig terräng och ett stort antal sjöar, var mycket svårforcerad under den tidiga medeltiden. Därför kallades området för den kolmörka skogen, eller Kolmården på fornsvenska. Vid denna tid fick de resande istället ta sjövägen över Östersjön.

Tidigare, under stenåldern, var Kolmården relativt tättbebott. Vid denna tid var området inte en svårtillgänglig skog, utan en skärgård i Östersjön. Allt eftersom landet höjde sig blev området bergigare och mer svårtillgänglig, och skogen beredde ut sig över den bördiga jorden som tidigare hade stått under vatten. Detta förde det goda med sig att bergen blev tillgängliga för att utvinna järn och andra metaller, och under medeltiden fanns det ett omfattande bergsbruk, alltså järnbrytning, i Kolmården. Lämningarna både från stenålderns boplatser och från järnbrytningen under medeltiden är väl bevarade för eftervärlden, helt enkelt för att området inte blivit så hårt exploaterat, och lämningarna därför har skonats.

Men vad har Kolmården då att bjuda på idag, förutom djurparken? Först och främst finns det ett flertal sjöar i området, varav vissa lämpar sig för bad på sommaren och skridskoåkning på vintern. Sörsjön är ett populärt friluftsområde för de boende i Norrköping året runt, med pulkabagge, stugby, skidspår och iordninggjord badplats. Den som inte kräver sandstrand och badbryggor väljer kanske istället att bada i Ågelsjön, där de branta klipporna som stupar ner mot vattnet lockar till sig klättrare från hela Sverige. Eftersom Kolmården är så stort, och det finns så många sjöar och klipphällar, finns det dock goda chanser för var och en att hitta sitt eget smultronställe, om man håller sig lite bortanför de mest upptrampade stigarna. Glöm inte karta och kompass, bara.

Orter i Kolmården

Det största samhället i Kolmården är Krokek, i vilket järnvägsstationen Kolmården finns. Om det är svårt att dechiffrera vad Kolmården egentligen betyder så är det desto lättare med Krokek. Tidigare utgjorde en krokig ek gränsen mellan Östergötland och Södermanland, och denna gräns löper inte långt från den plats där samhället idag ligger. Det var i Krokek som östgötarna under medeltiden tog över följet från sörmlänningarna och eskorterade kungen när han for på Eriksgata genom riket. Innan Sverige blev protestantiskt fanns också flera kloster i området kring Krokek. Det viktigaste av dem var Krokeks konvent. Krokek har idag ungefär 4000 invånare.

Den lilla orten Stavsjö ligger i Nyköpings kommun, precis på andra sidan gränsen från Östergötland. Idag har Stavsjö 200 invånare, men tidigare fanns här ett bruk som göt kanoner till den svenska krigsmakten. Idag är Stavsjö kanske framför allt känt för att E4:an går förbi utanför samhället.